[Company Logo Image] THERMOGAS plus® s.r.o. , Košice

Hlavná stránka Späť

Infražiariče
Kotly Sporáky Plynové kachle Ohrievače TÚV Infražiariče Termoregulácia Solárne systémy Vykurovacie telesá

 

 

Infražiariče

Svetlé plynové infražiariče sú veľmi vhodné do veľkých priestorov ( výrobné haly, skladovacie priestory) hlavne tam kde sa jedná o haly s väčšou výmenou vzduchu, alebo haly s vysokými tepelnými stratami. Obdobná problematika sa týka aj priestorov ako sú: športové haly, terasy, kostoly, poľnohospodárske prevádzky, telocvične atď. Všetky tieto priestory majú spoločné znaky: veľké plochy a výšky, značná výmena vzduchu, a tým aj vysoké tepelné straty. Ako príklad uvádzame niekoľko vhodných typov: Svetlý plynový infražiarič GH-7,GH-11,GH-23 a GH-36 o tepelnom výkone 7,5-36,4 kW.

 


 Tmavé infražiariče môžu by prevádzkované ako uzatvorený aj ako otvorený spotrebič.
Je možné ich inštalova aj pod uhlom. Infražiarič  sa skladá z horákovej časti, kde je spalovaná čas plynu a vzduchu.
Plameň a spaliny ohrievajú radiačnú trubicu infražiariča zvnútra a tá na povrchu čiastočne vysála teplo na základe zákona sálania čierneho telesa a reflektorom je toto tepelné žiarenie smerované na predmety či
osoby, ktoré teplo prijímajú. Vychladené spaliny so zbytkovým teplom sú ventilátorom odťahované von.

 

Hlavná stránka ] Späť ]

Pošlite prosím e- mail na adresu thermogas@thermogas.sk s dotazmi alebo komentármi týkajúcich sa týchto stránok.
Copyright © 2005 THERMOGAS PLUS s r.o.
Posledná zmena: 06. novembra 2008