Thermogas plus s.r.o.,
Textilná 6, 040 12 Košice

+421 948 267 442

thermogas@thermogas.sk

Sme s Vami už viac rokov

Belgická firma Jonckheere

Vo výrobnej hale s plochou 6-tisíc štvorcových metrov, ktorú firma kúpila v areáli košických Východoslovenských strojární, sme zrealizovali kotolňu o výkone 320 kW pre administratívnu budovu v rátane rekonštrukcie ústredného vykurovania a priemyselné vykurovanie výrobnej haly svetlými infražiaričmi o celkovom výkone 1 597 kW.

error: