Thermogas plus s.r.o.,
Textilná 6, 040 12 Košice

+421 948 267 442

thermogas@thermogas.sk

Sme s Vami už viac rokov

Dánska firma Glunz & Jensen

Dánska spoločnosť Glunz & Jensen sa stala vlastníkom bývalej haly ZVL Auto, s. r. o., v Prešove od januára 2005. V závode má spoločnosť montovať grafické a filmové zariadenia. Naša spoločnosť tepelnú pohodu v hale zabezpečila pomocou tmavých infražiaričov o celkovom výkone 1032 kW a zároveň sme zrealizovali tri kotolne o výkone 3x200kW slúžiace na zabezpečenie pohody v administratívnej časti , na ohrev TÚV a na dohrev výmenného vývzduchu pre halu. Zároveň sme zrealizovali kompletne rekonštrukciu ústredného vykurovania pomocou vykurovacích doskových telies KORÁD z produkcie U.S.Steel Košice.

error: