Thermogas plus s.r.o.,
Textilná 6, 040 12 Košice

+421 948 267 442

thermogas@thermogas.sk

Sme s Vami už viac rokov

Kompresorová stanica v areáli SPP vo Veľkých Kapušanoch

Montáž strojnej časti a plynofikácie kotolne o celkovom výkone 1574 kW. Montáž rozvodov ÚK v hale turboústrojenstva SO110 o celkovej potrebe tepla 920 000 W .Montáž kúrenia v Energetickej hale SO 200 a regulačnej stanici SO 150

error: