Thermogas plus s.r.o.,
Textilná 6, 040 12 Košice

+421 948 267 442

thermogas@thermogas.sk

Sme s Vami už viac rokov

Požiarna zbrojnica v areáli SPP vo Veľkých Kapušanoch

Zrealizované : Montáž ústredného kúrenia , MaR,čerpacia stanica odpadových vôd,splašková kanalizácia,preložka potrubia metanolu,teplovodná prípojka .

error: